17/08/2017 7:39 AM

Firma BVT získala projekt AKTIVNÍ DÁVKOVÁNÍ CYTOSTATIK

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004617, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je VaV prototypu přístroje pro kontinuální monitorování koncentrace

cytostatik v žilní krvi, umožňující optimální dávkování cytostatik tak, aby byla

udržovaná jejich optimální účinná koncentrace.

 
 
 SIRE technology from sweden company CHEMEL has been transferred to BVT.  SIRE
Starter Kit for Electrochemistry
 With this set of electrochemical equipment, all you need to start your electrochemical experiments are the chemicals and solutions.
With the functional, practical, high-quality equipment of BVT and the portable economical, easy-to-use research grade potentiostats of PalmSens, a bundle enabling to start with the electrochemistry right away is now available.

Elchem. kit
   
NEWS!
 

Oxygen electrode

The new ultra small oxygen electrode.

Oxygen electrode 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Facebook